Realizacje


Dużo prac ziemnych. Teren został odgruzowany i wypoziomowany ze spadkami od domu. Poprowadzone odwodnienia z rynien i tarasu do studni w dolnej części ogrodu. Taras oraz podjazd wykonany z szarej kostki brukowej. Ze względu na spadek terenu trawnik został zabezpieczony agrowłókniną na czas kiełkowania. Linie trawnika wyznacza ecoboard. Dzięki zabezpieczeniu skarpy podkładami kolejowymi, uzyskaliśmy efekt donicy obsadzonej niskimi roślinami kontrastującymi ze sobą barwą. Wzdłuż ogrodzenia posadzony żywopłot z buka. Rabaty ściókowane korą i grysem.